BRANCHER

Biogas

Grøn energi og gødning retur

Biogas produceres ud fra landbrugets husdyrgødning, halm og andre råvarer, samt kildesorteret organisk affald fra husholdninger og industri.

Med andre ord udnytter biogasproduktionen samfundets reststoffer til at sikre grøn forsyningssikkerhed samtidig med at landbruget får en restbiogas fibermasse retur med høj næringsstofværdi (gødning).

Biogas sikrer ansvarlig anvendelse af vores ressourcer og skaber masser af jobs over hele Danmark.

Fremsyn er med hele vejen fra lokale landmænds ide om udnyttelse af husdyrgødningen til grøn energi og til projektering af biogasanlæg og opbygning. Vores tilknyttede gashandelsvirksomhed, Biogem A/S, er partner i mange biogasanlæg og støtter dem fra design til certificering og biomasseforsyning.