BRANCHER

Biomasse

Fra biomasse til grøn energi

Biomasse er stof fra nyligt levende organismer, som bruges til produktion af bioenergi.

Træ, trærester, energiafgrøder, landbrugets husdyrgødning og halm mm., og organisk affald fra industri og husholdninger.