BRANCHER

Biomasse

Fra biomasse til grøn energi

Biomasse er stof fra nyligt levende organismer, som bruges til produktion af bioenergi.

Denne mangfoldige og vedvarende ressource omfatter forskellige materialer såsom træ, trærester, energiafgrøder, landbrugsgødning, halm og organisk affald fra både industri og husholdninger.

Biomasse kan dyrkes med henblik på omdannelse til energi - sådan har man gjort i evigheder med brænde - eller den kan genvindes som kommunalt og industrielt affald, skovrester og husdyrgødning og strøelse.

I de senere år er alger og andre vandplanter blevet en lovende kilde til biomasse, ikke kun til produktion af biogas, men også til biobrændstoffer og bioethanol.

Vores tilknyttede gashandelsvirksomhed, Biogas Express A/S, er partner i mange biogasanlæg og støtter dem i deres biomasseforsyning.