PRODUKTER

BIOLENS - et værktøj til grøn gas certifikater

Hvad er Biolens

Biolens danner grundlag for en ny standardiseret og gennemgående digital transparens inden for biometan produktion, afsætning og dertilhørende dokumentation.

Biolens skaber et ny stærkt datadrevent fundament hvorpå bæredygtighed kan evalueres, sammenlignes og handles på tværs af lande og grænser.

Biolens gør det muligt for slut-kunden at følge præcis deres købte certifikaters ægthed samt oprindelse.

Biolens gør også revisionen af certificerende eller akkrediterede institutioner og revisorer let ved at verificere at disse certifikater ikke er talt med mere end de bør, i emissions reduktion indberetningerne.

Endelig forsyner Biolens en produktionsoptimeringsplatform til biogasanlæggene der giver en valid prognose for produktionsudviklingen på baggrund af indfødt biomasse og som kan varsko om kritiske produktionsmæssige forhold.

Kontakt os, hvis du ønsker at vide mere, eller  hvis du allerede er kunde til Biolens: 

Gå direkte til kundeportalen og log in her


This project has received funding from EUDP in Denmark and from the framework of the joint programming initiative ERA-Net Smart Energy Systems’ focus initiative Digital Transformation for the Energy Transition, with support from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 883973.