SERVICES

Byggeledelse


Hos Fremsyn varetager vores Engineering afdeling byggeledelsen af tekniske installationer. Vi er specialister i biogasanlæg og gasinfrastruktur, med kundens behov i centrum.

Vores erfarne team af byggeledere sikrer effektive og bæredygtige løsninger. Med en gennemgående ledelse og orkestrering fra koncept, design, indkøb, udførelse, gennemgestning til godkendelse, tilsikrer vi høj teknisk kvalitetsarbejde, lokal tilstedeværelse, og opfyldelse af alle sikkerheds-, miljø- og lovgivningsmæssige krav.

Ikke to projekter er ens og vi ved at det er nødvendigt at tilpasse projekterne til jeres unikke behov og levere resultater af høj kvalitet, som også gerne skulle være fremtidssikret.

Vi har bl.a. forestået projektledelse og bygningsrådgivning af biogasanlægget Foersom Bioenergi, som man kan læse mere om her.